Ik kan geen noten lezen, is dat een probleem?


Ik kan geen noten lezen, is de cursus dan wel voor mij geschikt?

De cursus Harpspelen met bladmuziek is gemaakt voor complete beginners.

Alles wat je nodig hebt komt in deze cursus aan bod.

Dus ook het noten lezen.

Alles wat je moet weten om te beginnen met harpspelen en te ontdekken hoe heerlijk dat is, leer je in deze cursus.

 

Voor de cursus Harpspelen met akkoorden en Pieces Classiques is het wel van belang dat je bekend bent met de namen van de noten.
Hier wordt niet ingegaan op het noten lezen en wordt verondersteld dat je dit al kan.

 


Contact gegevens

HarplessenOnline

Tanya Tienpont

Tel. 06-22451993